Onze werkwijze

Wij maken werk van een spoedige uitvoering van de opdrachten die onze cliënten ons toevertrouwen, met respect voor de wetgeving en deontologie.

Daarom garanderen wij een maximale beschikbaarheid om snel te kunnen reageren op al hun verwachtingen.

Samen met de cliënt analyseren wij de noden en stellen vervolgens verschillende opties voor naargelang de omstandigheden (tijd, verwacht resultaat, middelen).

Wij volgen onze cliënten persoonlijk op bij alle procedurestappen door middelen van vergaderingen of telefonisch overleg.

Op regelmatige basis informeren we onze cliënten over de vooruitgang van hun dossier. Belangrijke aktes en documenten leggen we steeds ter goedkeuring voor zodat cliënten verantwoordelijk blijven voor hun eigen doestellingen.

Ons doel is om met de grootste zorg de beste oplossing uit te werken in het belang van de klant.