Intellectuele rechten

Intellectuele rechten

Het departement intellectueel rechten  van CEW & Partners biedt aan haar klanten een complete dienst op vlak van merken, ontwerpen en modellen, auteursrechten en naburige rechten, databanken, domeinnamen of andere octrooien en know-how, zowel tijdens betwiste zaken als contractueel.

Wij verdedigen de belangen van onze klanten zowel voor de burgerlijke, handels- en strafrechterlijke rechtbanken als voor de bestuursinstanties van de Bureaus voor intellectueel eigendom. Wij geven, in de mate van het mogelijke, de voorrang aan onderhandelingen, minnelijke schikkingen van geschillen of alternatieve wijzes van geschillenbeslechting.

Wij staan onze klanten tevens bij in het kader van stappen bij de Europese Unie en andere internationale organisaties die aanwezig zijn in Brussel (bv.: Werelddouaneorganisatie.)

Onze aanpak is pragmatisch en past bij de noden van onze veeleisenden klanten, die voornamelijk bestaan uit multinationals en buitenlandse collega’s.

Ons team beschikt over een uitgebreide ervaring op vlak van beheer van portofolio’s van intellectuele eigendomsrechten. Wij staan bekend om onze expertise in de strijd tegen namaak en andere inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten.

Wij staan onze klanten bij tijdens onderhandelingen en de opmaak van contracten, zowel op nationaal als internationaal niveau.

Ons departement is ook gespecialiseerd in de perifere gebieden van het het intellectueel eigendom zoals marktpraktijken en oneerlijke concurrentie, distributie-, onderzoek en ontwikkelingscontracten, ICT.

Ons team is meertalig, wat ons in staat stelt om de dossiers van onze klanten in het Frans, Nederlands of Engels te behandelen.

voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

– Frédéric Heylbroeck

– David Szafran

 

Frederic Heylbroeck

Frédéric Heylbroeck
Partner
+32 (0)2 542 02 42
f.heylbroeck@cew-law.be

David Szafran

David Szafran
Partner
+32 (0) 2 542 02 34
david.szafran@cew-law.be