Intellectuele rechten

Intellectuele rechten

IPvocate, het departement intellectueel rechten  van CEW & Partners biedt aan haar klanten een complete dienst op vlak van merken, ontwerpen en modellen, auteursrechten en naburige rechten, databanken, domeinnamen of andere octrooien en know-how, zowel tijdens betwiste zaken als contractueel.

Ons team is meertalig, wat ons in staat stelt om de dossiers van onze klanten in het Frans, Nederlands, Engels of Duits te behandelen.

Wij verdedigen de belangen van onze klanten zowel voor de burgerlijke, handels- en strafrechterlijke rechtbanken als voor de bestuursinstanties van de Bureaus voor intellectueel eigendom. Wij geven, in de mate van het mogelijke, de voorrang aan onderhandelingen, minnelijke schikkingen van geschillen of alternatieve wijzes van geschillenbeslechting.

Wij staan onze klanten tevens bij in het kader van stappen bij de Europese Unie en andere internationale organisaties die aanwezig zijn in Brussel (bv.: Werelddouaneorganisatie.)

Onze aanpak is pragmatisch en past bij de noden van onze veeleisenden klanten, die voornamelijk bestaan uit multinationals en buitenlandse collega’s.

Ons team beschikt over een uitgebreide ervaring op vlak van beheer van portofolio’s van intellectuele eigendomsrechten. Wij staan bekend om onze expertise in de strijd tegen namaak en andere inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten.

Wij staan onze klanten bij tijdens onderhandelingen en de opmaak van contracten, zowel op nationaal als internationaal niveau.

Ons departement is ook gespecialiseerd in de perifere gebieden van het het intellectueel eigendom zoals marktpraktijken en oneerlijke concurrentie, distributie-, onderzoek en ontwikkelingscontracten, ICT.

In 2013 heeft het departement een onderscheid gekregen van het magazine World Trademark Revieuw en één van haar partners, en werd erkend en aanbevolen als een expert in de strijd tegen namaak.  Het departement is ook opgenomen als een expert in de Legal 500.

Wij beschikken over een netwerk aan internationale correspondenten gespecialiseerd in het intellectueel eigendomrecht, en over een gespecialiseerd kantoor in Afrika, IPvocate Africa Legal Advisers (www.IPvocateAfrica.com).

Beheer van intellectuele eigendomsrechten

Wij staan onze klanten bij tijdens de ontwikkeling en het beheer van hun merkenportefeuilles, ontwerpen en modellen, octrooien, kwekersrechten, geografische aanduidingen, domeinnamen en gerelateerde zaken, waaronder:

 • Registratieprocedures, zowel op nationaal, Europees en internationaal vlak.
 • Bijwerken van merkenregisters in functie van de evolutie van het bedrijf.
 • Antecedentenonderzoek en advies over de beschikbaarheid
 • Organisering van naambekendheidsenquêtes.
 • Verdediging van de belangen van onze klanten voor de administratie van het BBIE en het BHIM en binnen het kader van administratieve procedures tegen derden (oppositie, handelingen en nietigheid)
 • Beheer en audit van portefeuilles van intellectuele eigendomsrechten, organisatie van het toezicht, beheer van vernieuwingen
 • Licensing en overdracht van intellectuele eigendomsrechten
 • Arbitrageprocedures en rechtsvorderingen

Strijd tegen namaak

Ons departement staat bekend om haar expertise op het gebied van verdediging tegen inbreuken op intellectuele eigendomsrechten.

Wij staan onze klanten bij in de strijd tegen schendingen van hun intellectuele eigendomsrechten, zowel op burgerlijk als op strafrechtelijk niveau.

Wij ontwikkelen bestrijdingsstrategieën tegen namaak, waaronder:

 • Onderzoek (met de hulp van erkende detectives) om nagemaakte producten op de markt en hun leveringsketens te identificeren.
 • De handel van nagemaakte producten en diensten stopzetten, alsmede de online sites voor hun verhandeling.
 • Samenwerken met de politie en de economische inspectie om namaakproducten te verwijderen en netwerken te ontmantelen.
 • Samenwerken met douanes om nagemaakte producten aan de grens tegen te houden
 • Burgerlijke en strafrechtelijke procedures uitvoeren om schendingen van intellectuele eigendomsrechten te bestrijden, met inbegrip van de coördinatie van bestrijdingsacties tegen namaak op internationaal vlak. Wij beschikken hiervoor over een netwerk aan gespecialiseerde collega’s en een kantoor gespecialiseerd in intellectueel eigendom in Afrika genaamd IPvocate Africa Legal Advisers IPvocateAfrica.com.
 • Terugwinning van onrechtmatig toegeëigende domeinnamen
 • Bijstand aan onze klanten bij hun contacten met de Europese Unie en haar instellingen (met inbegrip van de Europese Commissie, Europol, Olaf en het Europees waarnemingscentrum voor inbreuken op intellectueel eigendom) en de andere organisaties gevestigd in Brussel.

Wij hebben onze klanten met succes kunnen helpen in het kader van zeer complexe dossiers

Marktpraktijken en oneerlijke concurrentie; handelsrecht

Gezien het intellectueel eigendom verbonden is met de marktpraktijken en oneerlijke concurrentie, staan wij onze klanten bij en adviseren wij hen ook op deze vlakken :

 • Handelsgeschillen: contractuele wanprestatie, oneerlijke concurrentie.
 • Wettige en onwettelijke vergelijkende reclame
 • Meeliftgedrag
 • Oneerlijke concurrentie in de ruimste zin (Zwartmaking, beëindiging van overeengekomen zakelijke relaties;…)

Ons departement is ook gespecialiseerd in de naburige domeinen van het intellectueel eigendom zoals commerciële contracten en licentieovereenkomsten, distributiecontracten, onderzoeks- en ontwikkelingscontracten, ICT contracten en de opmaak van algemene aankoop- en verkoopsvoorwaarden.

avocat-marius-schneider

Marius Schneider
Partner
+32 (0)2 542 02 77
ms@cew-law.be

Olivia Chamoy
Associate
+32 (0) 2 542 02 79
olivia.chamoy@cew-law.be