Aansprakelijkheids- en verzekeringrecht

Aansprakelijkheids- en verzekeringrecht

Ons departement van aansprakelijks- en verzekeringsrecht staat u bij op alle vlakken gerelateerd met het aansprakelijks– en verzekeringsrecht : burgerlijke aansprakelijkheidsrecht, recht van aansprakelijkheidsverzekeringen, motorrijtuigenverzekering, aansprakelijkheid van vrije beroepen (aansprakelijkheid van advocaten, notarissen, deurwaarders, boekhouders, revisors, artsen, architecten…), brandverzekering, diefstalverzekering, verzekering lichamelijke ongevallen, familiale verzekeringen…

Deze hulp wordt aangeboden zowel ten gunste van particulieren als van bedrijven. Wij adviseren meerdere first-rate verzekeringsmaatschappijen, zowel ten gunste van de slachtoffers als van de verantwoordelijken.

Wij staan u bij in de vorm van gegevens, advies, opstelling van aktes, onderhandelingen, bemiddeling en verzoening, en indien nodig in het kader van gerechtelijk beroep, maar ook in het kader van arbitrageprocedures.

Het medisch aansprakelijkheidsrecht wordt behandeld door ons departement gezondheid.

Aansprakelijkheidsrecht

Ons departement is gespecialiseerd in het domein van de burgerlijke aansprakelijkheid , zowel op contractueel als op extracontractueel gebied.

Wij handelen binnen het kader van de aansprakelijkheid wegens fout, maar ook binnen het kader van objectieve aansprakelijkheid: buurthinder, productaansprakelijkheid ,…

Verzekeringsrecht

Ons departement staat bekend om haar expertise op vlak van verzekeringsrecht.  Wij handelen geregeld in geschillen inzake aansprakelijkheidsverzekeringen, brandverzekeringen, diefstal en waterschade, BA verzekeringen autos.

Onze expertise is ook bekend op vlak van persoonlijke verzekeringen; levensverzekeringen, verzekeringen voor lichamelijke ongevallen,…

Wij handelen ook in geschillen inzake verzekeringsproducten van de takken 21 en 23.

Verzekeringen en aansprakelijkheid op vlak van vastgoed

Wij staan onze klanten bij in het kader van geschillen tussen hen en de verzekeringsmaatschappij van de bouwers (Polis Bouwplaatsrisico’s, Beroepsaansprakelijkheidsverzekering, B.A. Uitbating, verzekeringspolissen voor tien jaar, globale verzekering bouwmeester) of om deze te vertegenwoordigen in het kader van geschillen inzake het bouwrecht.

Wij handelen ook in het kader van het beheer van brand en schade.

Verkeersrecht

Bent u betrokken in een verkeersongeval, als slachtoffer of als verantwoordelijke?

Werd u gedagvaard door de politierechtbank?

Lijdt u aan een lichamelijk letsel ten gevolge van een verkeersongeval?

Wij kunnen u makkelijk bijstaan tijdens deze procedures.

Ons departement staat bekend om zijn vele rechtsbijstandsverzekeringen en BA  autoverzekeringen.

Wij onderhouden ook uitstekende relaties met diverse verzekeringsmakelaars