Vastgoedrecht

Download PDF

Vastgoedrecht

Wij begeleiden onze klanten en zoeken de meest geschikte oplossingen voor hun specifieke belangen: opstelling van overeenkomsten, zoeken van fiscale of vermogensrechtelijke oplossingen, ondersteuning tijdens administratieve stappen, onderhandeling, deelname aan expertises, begeleiding tijdens de opstelling van projecten van vastgoedontwikkeling…

Wij staan aan hun zijde als raadgevers en om hun verdediging te waarborgen in het kader van gerechtelijke en/of administratieve procedures, bemiddeling en of arbitrage.

Onze expertise dekt alle gebieden van het vastgoedrecht in de meest ruime zin :promotie, bouw, verkoop, verhuur, erfpacht, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, mede-eigendom, buurt stoornissen, stendenbouwkundig recht, fiscaal vastgoedrecht, enz…

Bewust van het feit dat er geen universele oplossing bestaat voor elk probleem, evalueren wij de risico’s van een dossier en stellen, in samenwerking met onze klanten, een gepaste strategie op voor elke situatie of vastgoedproject.

Onze klanten bestaat voornamelijk uit projectontwikkelaars, aannemers, architecten, gespecialiseerde opdrachtgevers, verenigingen van mede-eigendom, makelaars, intercommunalen, overheidsinstellingen en verzekeringsmaatschappijen.

Vastgoedrecht

Wij voeren onze consulting- en vertegenwoordigingsactiviteiten  op alle gebieden van het vastgoedrecht, in de meest ruime zin: verkoop van onroerende goederen, erfrecht, huur (handelshuur, van hoofdverblijf en gemeenrechtelijk), zakelijke rechten (vruchtgebruik, blote eigendom, erfdienstbaarheden, mede-eigendom, enz.), buurthinder, stedenbouwkundig recht.

Wij werken samen met het departement fiscaal recht om onze klanten te adviseren inzake de fiscale aspecten van hun vastgoedprojecten: projecten van vastgoedontwikkeling, handelshuur, splitsing van het eigendomsrecht, vruchtgebruik, erfpacht, land, verkoop van onroerende goederen, hypotheek, enz.

Bouwrecht

Wij staan onze klanten bij in het kader van hun bouwprojecten, vanaf de eerste ontwerpen tot de definitieve overhandiging van het gebouw.

Wij handelen zowel in het kader van de fase die voorafgaat aan geschillen als tijdens gerechtelijke procedures.

Onze kennis op dit vlak stelt ons in staat om de belangen te verdedigen van alle partijen van de bouwakte: bouwmeester, ontwikkelaar, architect, ingenieur, adviseur of EPB expert en energiedeskundige, veiligheid-gezondheid coördinator, aannemer, onderaannemer, …

Wij werken samen met het departement sociaal recht om hulp te bieden bij het beheer van het personeel in de bouwsector, en om de nodige handelingen uit te voeren om sociale risico’s vermijden..

Mede-eigendomsrecht

Wij staan onze klanten bij (verengingen en mede-eigenaars) in alle aspecten van het soms turbulente leven van het mede-eigenaarschap.

Deelname aan algemene vergaderingen, vordering van onbetaalde kosten, geschillen, expertises, bijwerken van statuten, enz..

Onteigeningsrecht

De onteigening is een van de middelen gebruikt door de bestuurlijke autoriteiten om te beschikken, in naam van het openbaar nut, over goederen die niet tot hen behoren maar essentieel zijn voor het bereiken van doelen die zij zich hebben voorgenomen te bereiken of die hen werden toegewezen. Dit gaat dus om een verplichte overdracht van het eigendomsrecht.

Verzekeringen en aansprakelijkheid op vlak van vastgoed

Wij staan onze klanten bij in het kader van geschillen tussen hen en de verzekeringsmaatschappij van de bouwers (alle bouwplaats risico’s’ verzekeringen (ABR), Verzekering burgerlijke beroepsaansprakelijkheid, BA uitbating, Verzekering Tienjarige Aansprakelijkheid, globale verzekering bouwmeester) of om deze te vertegenwoordigen in het kader van geschillen inzake het bouwrecht.

Wij handelen ook in het kader van het beheer van brand en schade.