Fiscaal recht

Fiscaal recht

Ons departement Fiscaal recht adviseert en staat de klanten bij op verschillende domeinen van de nationale en internationale fiscaliteit : inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, BTW, registratierechten, successierechten, belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen of vennootschappen), rechtspersonenbelasting.

Deze dienst dekt ook de belasting op het privévermogen : fiscale regularisatie, overdracht familiebedrijven, vermogensplanning…

Wij adviseren en staan ook buitenlandse natuurlijke personen bij die zich wensen in België te vestigen.

Ons departement fiscaal recht begeleidt Belgische en buitenlandse bedrijven in al hun projecten zoals de herstructurering van bedrijven (fusie, splitsing, overname…), aanvragen om voorafgaande beslissingen op fiscaal vlak (rulings) of andere onroerende verrichtingen.

Wij werken nauw samen met de andere departementen van CEW & Partners, in het bijzonder met de departementen vennootschapsrecht, vastgoedrecht, sociaal recht en publiek en administratief recht.

Naast onze consultancy activiteiten staan wij onze klanten ook bij tijdens hun contacten met de belastingadministratie, en dit zowel binnen het kader van de vervulling van de fiscale verplichtingen (in het bijzonder de verplichtingen gerelateerd met de belastingaangifte), in geval van controle of van betwisting. Wij vertegenwoordigen onze klanten zowel voor de administratieve autoriteiten als voor de nationale (rechtbanken, gerechtshoven, Gronwettelijk hof, Raad van state) en internationale rechtbanken (Hof van Justitie van de Europese Unie).

Tot slot, ons departement fiscaal recht beschikt over een ruime ervaring in de fiscaliteit van toepassing op de publieke sector en de non-profit sector (intracommunalen, VZW’s), en op vlak van regionale en locale fiscaliteit.