Handelsrecht

Handelsrecht

Ons departement handelsrecht groepeert verschillende vaardigheden om aan handelsondernemingen, ongeacht hun vorm,  een breed gamma aan diensten te bieden die kunnen bijdragen tot de gepaste structurering en de optimale ontwikkeling van hun activiteiten.

Deze diensten zijn bedoeld voor ondernemingen van variërende grote. Wij streven ernaar om deze zoveel mogelijk te personaliseren om pragmatische oplossingen te kunnen bieden die beantwoorden aan de specifieke noden van elk van onze klanten en dat bij hun middelen passen.

Het departement is ook actief, zowel op het gebied van consultancy als op het gebied van de eigenlijke rechtszaak.

Onze klanten bestaan uit privé en overheidsbedrijven.

Handelsrecht

Wij leveren aan de handelaar een gepast antwoord, ongeacht de omvang van zijn activiteit: opstelling van handelscontracten, oprichting van partnerschappen, begeleiding bij de lancering van een commerciële activiteit of de preventie van moeilijkheden waaraan deze bedrijven geconfronteerd mee worden.

Zonder onderhandelingen, bemiddeling of arbitrage uit te sluiten, brengen de advocaten van het kantoor regelmatig een bezoek aan de rechtbanken en gerechtshoven van het hele land en staan onze correspondenten bij in het buitenland.

Vennootschapsrecht

Wij staan onze privé of publieke klanten bij tijdens de uitvoering van juridische stappen gerelateerd met het leven van ondernemingen (oprichting, wijziging statuten, advies, algemene vergaderingen, vereffening…)

Wij adviseren onze klanten op vlak van corporate governance.

Wij handelen tijdens verschillende geschillen waarin bedrijven en hun bestuurders betrokken zijn (geschillen tussen aandeelhouders, aandelen en aansprakelijkheid, nietigheid, ….).

Fusies-overnames

Ons kantoor beschikt ook over een uitgebreide ervaring op vlak van herstructurering van vennootschappen (fusies, splitsingen,…) en van transacties van hun titels (overdracht aandelen, opties,…), en de opstelling van contracten die partnerschappen tussen bedrijven (joint venture…) of binnen het bedrijf inhouden (overeenkomsten tussen aandeelhouders…).

Mededingingsrecht en Europees recht

Advies en procesvoering op vlak van beheer van distributienetwerken van gas en elektriciteit, procedures met de regelgevende instanties.

Klacht indienen bij de Europese Commissie wegens misbruik van machtspositie.

Advies inzake een benchmarking

U verdedigen bij de Belgische mededingingsautoriteit.

Van een Belgische rechtbank een stakingsbevel verkrijgen wegens inbreuk op een regel van het Europees recht.

U verdedigen voor de Europese Commissie of voor het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Advies verlenen op vlak van staatssteun.

Ons departement heeft al het voorgaande al gedaan voor haar klanten, en kan dit ook voor u doen.

Zakelijk strafrecht

Advies en procesvoering op vlak van zakelijk strafrecht :  vervalsing en het gebruik van vervalsingen, misbruik van vertrouwen, fraude, overheidsopdrachten, overtredingen op vlak van faillissementen, misbruik van sociale goederen, witwassing, wetgeving FAVV

Arbitrage en bemiddeling

Bent u op zoek naar een ervaren adviseur om uw belangen te behartigen tijdens een internationale arbitrageprocedure in het Engels in Parijs onder auspiciën van de Internationale Kamer van Koophandel?

Bent u verwikkeld in een arbitrageprocedure in België of is het Arbitragelreglement van CEPANI van toepassing? Overweegt u om een arbitrageprocedure te starten in België?

Wenst u een arbiter te benoemen, maar weet niet wie aanstellen? Wenst u vooraleer verder te gaan in een arbitrageprocedure dringend voorlopige maatregelen te verkrijgen? Wenst u de tenuitvoerlegging in België van een arbitraal vonnis verkregen in het Buitenland?

Ons kabinet heeft gehandeld als adviseur in meer dan honderd Belgische en Internationale Arbitragedossiers.

Wij beschikken over een zeer grondige kennis van de procedures inzake arbitrage van de Internationale Kamer van Koophandel en van het CEPINA, alsmede van de Belgische regels op vlak van arbitrage.

Onze advocaten dienen regelmatig als arbiters in procedures georganiseerd volgens het Arbitragereglement van CEPANI of van andere internationale arbitrage-instellingen.

Wenst u de mogelijkheid  van een overeenkomst bestuderen?

Onze advocaten handelen ook als bemiddelaars in Belgische en internationale handelszaken.