Gezondheidsrecht en tuchtrecht

Gezondheidsrecht en tuchtrecht

Het departement gezondheidsrecht handelt voor openbare en privé-actoren in verscheidene domeinen inzake de medische of farmaceutische activiteit in de ruimste zin van het woord, zowel op vlak van advisering als van procespraktijk.

Wij staan ook onze klanten bij op vlak van economisch, Europees en handelsrecht, en in zakelijk strafrecht en tuchtrecht

Gezondheidsrecht

Advisering en procesvoering op vlak van uitbating van ziekenhuizen: organisatie van de medische activiteit, administratieve goedkeuringen, verenigingen, fusies, geschillen met patiënten en zorgverleners, overheidsopdrachten voor aanneming van werken en leveringen, discipline van het statutair personeel, burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid, interventie van de Raad van State.

Advisering en procesvoering op vlak van uitbating van laboratoria inzake klinische biologie en rusthuizen: administratieve vergunningen, geschillen Riziv, fusies/overnames.

Advisering en procesvoering op medisch en farmaceutisch gebied: organisatie van de activiteit, erkenningen, discipline van de geneesheren en apothekers, geschillen riziv, burgerlijke aansprakelijkheid en gezondheidsstrafrecht.

Europees Economisch en Handelsrecht

Advisering en procesvoering op gebied van de uitbating van distributienetwerken van gas en elektriciteit: procedures voor de bepaling van gereguleerde tarieven, reorganisatie van activiteiten

Financieel strafrecht en tuchtrecht

Advisering en procesvoering op gebied van financieel strafrecht: vervalsingen, gebruik van vervalsingen, misbruik van vertrouwen, fraude, overheidsopdrachten,  overtredingen op vlak van faillissementen, boekhoudkundige overtredingen, corruptie, misbruik van sociale goedere, witwassing, wetgeving FAVV.

Advisering en procesvoering op tuchtgebied voor een Politievakbond en door de Orde van Architecten, interventie bij de Raad van state.