Het wettelijk kader rond de Covid-19 maatregelen voor vastgoedmakelaars