Laurent Verbraken

Biografie

Laurent Verbraken is advocaat bij de Balie van Brussel sinds 1995.

Hij is een lid van het department vastgoedrecht, bouwrecht en mede-eigendomsrecht. Hij adviseert zijn klanten bij de opstelling van commerciële contracten, de overdracht van ondernemingen, commerciële geschillen en de geschillenbeslechting tussen aandeelhouders. Hij organiseert bovendien sinds bijna 20 jaar de opleidingen inzake openbaar spreken, onderhandelen, bemiddeling en redevoering. Hij was plaatsvervangend rechter bij de Brusselse rechtbank van koophandel en rechtskundige bijzitter bij de Orde van architecten.

Opleiding

  • Licentiaat in de rechten aan de UCL – juni 1995
  • Candidatuur in de rechten aan de FUSL – juni 1992

Beroepservaring

  • Advocaat bij de balie van Brussel – 1 september 1995 tot op heden
  • Vice-voorzitter van de vzw ICBB (opleidingen op vlak van spreken in het openbaar, onderhandeling, bemiddeling en redevoering) – 1998-2015
  • Plaatsvervangend rechter bij de rechtbank van koophandel te Brussel – 2012-2015
  • Rechtskundige bijzitter bij de Orde van Architecten – 2014-2015
  • Managing partner CEW & Partners – 2005-2014
  • Onderzoeker bij het Centrum voor Europese studies (Burkina Faso) – 1996

Talen

Frans, Nederlands en Engels

Publicaties

  • «Le règlement des conflits entre actionnaires » actes de formation des ateliers des facultés universitaires de Mons (Fucam) – décembre 2006
  • «Récupérer ses créances, action préventive, procédure, coût », actes de formation des ateliers des facultés universitaires de Mons » (Fucam) – novembre 2005