Een essentiële methodologie voor ons

Wij verbinden ons ertoe om ons volledig in te zetten voor de spoedige uitvoering van de opdrachten die onze klanten ons toevertrouwen, met respect voor de wetgeving en de deontologie.

Zonder menselijk contact betekenen technische vaardigheden helemaal niets.

Wij streven ernaar om een relatie van vertrouwen op te bouwen met onze klanten, gebaseerd op ethiek en transparantie.

Daarom garanderen wij  maximale beschikbaarheid om snel te kunnen reageren op  al uw verwachtingen.

Wij analyseren samen met u al uw wensen en zullen de verschillende beschikbare opties bepalen in functie van de verschillende variabelen (tijd, verwacht resultaat, bruikbare middelen).

Om een effectieve en snelle behandeling van de gestelde vragen of dossiers te garanderen, blijven wij bereikbaar en tot uw beschikking om de behandeling ervan te optimaliseren.

Wij zullen u persoonlijk bijstaan tijdens alle fases van de opdrachten.

Dit impliceert een persoonlijk telefonisch contact, persoonlijke aanwezigheid op bijeenkomsten op de overeengekomen plaats en data en tijdens procedurele stappen.

Onze methode streeft ernaar u een permanente controle en toezicht over uw doelen te geven.

Wij verbinden ons ertoe om onze klanten te informeren over de verscheidene beschikbare juridische oplossingen, en om zo spoedig mogelijk de gekozen oplossing met onze klanten uit te voeren.

De permanente communicatie is een garantie van rechtszekerheid.

Dit is de reden waarom wij onze klanten geregeld op de hoogte houden van de vooruitgang van de toevertrouwde opdrachten, en stellen hen gepaste maatregelen voor om hun belangen te verdedigen.

Of het nu buiten de rechtbank is of binnen het kader van een procedure, wij zullen u informeren en u zo goed mogelijk adviseren over de te ondernemen stappen.

Wij streven ernaar om de grootste mate van transparantie te waarborgen, zowel voor de behandeling van de vragen die ons gesteld worden als voor de dossiers en de facturatie.

Wij verbinden ons ertoe om uw belangen te verdedigen met de grootste zorg en nauwkeurigheid.

Het is daardoor vanzelfsprekend dat de te leveren diensten om dit doel te bereiken per geval beoordeeld moeten worden, in functie van de moeilijkheid van het dossier.

Wij verbinden ons ertoe om u een kladdocument van elke belangrijke akte voor te leggen vooraleer deze te versturen of neer te leggen, uitgezonderd in dringende gevallen.

De documenten worden systematisch besproken en ingediend voor het project, binnen het vooraf en samen overeengekomen termijn.

In het kader van een procedure wordt een speciale aandacht besteed aan de opstelling van de voor te leggen dossiers en stukken ter ondersteuning van de verdeling, teneinde op een optimale wijze te communiceren met de magistraten aangeduid om zich uit te spreken in de zaak.