Een kantoor tot uw dienst

De vereniging CEW & Partners werd opgericht in 1990 en is één van de oudste van de Brusselse Balie.

De stabiliteit van de vereniging is het bewijs van de correcte uitvoering van onze diensten.

Met de blik gericht op de toekomst, verdedigd onze vereniging tijdens de uitoefening van haar activiteiten de traditionele waarden zoals integriteit, onafhankelijkheid, eerlijkheid en trouw.

Wij zijn ervan overtuigd dat onze professionele activiteit slechts volledig beleefd kan worden binnen een kantoor op voorwaarde dat het gebaseerd is op gedeelde waarden : bekwaamheid, vertrouwen, ethiek, betrokkenheid, respect voor anderen en de ontplooiing van personen.

Wij hechten grote waarde aan het feit dat onze diensten berusten op een “gemeenschappelijke” cultuur:

  • Ontvangst, beschikbaarheid, voldoening aan de verwachtingen, pragmatische oplossingen, kwaliteit van het contact en van de communicatie.
  • Deskundigheid, ervaring, professionaliteit.
  • Duidelijkheid over de kosten van de interventies.
  • Samenwerking met correspondenten die onze waarden delen.

De meest gebruikte talen op ons kantoor  zijn het Frans, Nederlands, Engels en Duits.

Het kantoor is actief op het internationale toneel, in het bijzonder via de deelname aan het TELFA netwerk, een Europese alliantie van onafhankelijke advocatenkantoren opgericht in 1989 dat meer dan 1200 advocaten uit heel Europa telt ( www.telfa.org ).

Dankzij ons lidmaatschap en actieve deelname aan het TELFA netwerk, kunnen wij onze klanten een vertegenwoordig en juridisch adviesverlening bieden bij onze gebruikelijke correspondenten met wie wij nauwe banden onderhouden. (http://legalknowledgeportal.com/ ).