Moderne en complete middelen

Ons kabinet beschikt over al de vereiste moderne technologische apparatuur om onze missie tot een goed einde te brengen: fax met computerverwerking, computers, kleurenprinter, fotokopieermachine, kleurenscanner, mobiele projector voor eventuele visuele presentaties, enz…

Elk onder ons beschikt over moderne communicatiemiddelen om op ieder moment te kunnen reageren, inclusief tijdens de vakantieperiode (smartphone, tablet, laptop).

Wij zijn op ieder moment telefonisch bereikbaar op ons nummer, per fax (rechtstreeks ontvangen op onze mail server) en via email.

Wij zijn via de receptioniste ook bereikbaar tussen 08:30-12:30 en tussen 13:30-17:00 van maandag tot vrijdag (op het nummer 02 534 20 20).

Een receptie met privé parking en een telefonisch onthaal zijn gegarandeerd.

Elk departement van het kantoor beschikt over een moderne complete infrastructuur en multi-platformen.

Er wordt voorkeur gegeven aan de verzending van werkdocumenten via email om in real-time over informatie te beschikken, en om het papierwerk te verminderen.

Dit geldt voor alle documenten, in het bijzonder ontvangen en verzenden van brieven, aktes van procedures en gescande documenten van de klant, de verweerder of van onze andere correspondenten.

Deze vorm van werken stelt ons in staat om sneller te werken en de kosten te verlagen.

De dossiers worden geïnformatiseerd, zodat zij op ieder gewenst moment en vanuit iedere plaats geraadpleegd kunnen worden.  Wij zullen er een papieren versie van bewaren indien dit nodig is.

De fax van de vereniging is permanent aangesloten.  Alle faxen verzonden naar ons algemeen nummer  tijdens de openingsuren van de receptie worden verstuurd in PDF-formaat naar de mailbox van de betrokken advocaat, waardoor hij er onmiddellijk kennis kan van nemen.

Er worden dagelijks back-ups gemaakt van alle documenten.

Het kantoor beschikt over een zeer gevulde bibliotheek en over een toegang tot verschillende informatische en up to date databanken.

Elke advocaat beschikt over een omvangrijke gespecialiseerde bibliotheek.

Bovendien beschikt elk departement over meerdere teams van drietalige secretaressen.